Položenie dlažby v  byte

Odoo - vzorka 1 pre tri stĺpce


Odoo - vzorka 2 pre tri stĺpce

 

 

Odoo - vzorka 3 pre tri stĺpce


Rekonštrukcia bytu 

Odoo text a obrázkový blok
Odoo - vzorka 1 pre tri stĺpce


Odoo - vzorka 2 pre tri stĺpce


Odoo - vzorka 3 pre tri stĺpce


Realizácia kúpeľne Martin

Odoo - vzorka 1 pre tri stĺpce


Odoo - vzorka 2 pre tri stĺpce


Odoo - vzorka 3 pre tri stĺpce


Realizácia kúpeľne Martin


Odoo - vzorka 1 pre tri stĺpce


Odoo - vzorka 2 pre tri stĺpce
Odoo - vzorka 3 pre tri stĺpce

Rekonštrukcia kúpeľne Nemecko

 

Odoo - vzorka 1 pre tri stĺpce
Odoo - vzorka 2 pre tri stĺpce


Odoo - vzorka 3 pre tri stĺpce

Rekonštrukcia kúpeľne Nemecko

 

Odoo - vzorka 1 pre tri stĺpce


Odoo - vzorka 2 pre tri stĺpce


Odoo - vzorka 3 pre tri stĺpce


     Realizačné práce v rodinnom dome Bratislava

   

Odoo - vzorka 1 pre tri stĺpce
Odoo - vzorka 2 pre tri stĺpce
Odoo - vzorka 3 pre tri stĺpce

Realizácia kúpeľne Miloslavov

Odoo - vzorka 1 pre tri stĺpce
Odoo - vzorka 1 pre tri stĺpce


Odoo - vzorka 3 pre tri stĺpce

Rekonštrukcia kúpeľne Kysucké Nové Mesto

Odoo - vzorka 1 pre tri stĺpce


Odoo - vzorka 2 pre tri stĺpce

 

Odoo - vzorka 3 pre tri stĺpce

Rekonštrukcia kúpeľne Bratislava 


Odoo - vzorka 1 pre tri stĺpce
Odoo - vzorka 2 pre tri stĺpce
Odoo - vzorka 3 pre tri stĺpce

Realizácia kúpeľne a WC v Bratislave

 

Odoo - vzorka 1 pre tri stĺpce


Odoo - vzorka 2 pre tri stĺpce


Odoo - vzorka 3 pre tri stĺpce


Realizácia predajne v Martine

 

Realizácia predajne v Martine

 

Rekonštrukcia kúpeľne v Bratislave

 

Odoo - vzorka 1 pre tri stĺpce

 

 

Odoo - vzorka 2 pre tri stĺpce

 

 

Odoo - vzorka 3 pre tri stĺpce